HVAD ARBEJDER VI FOR?

At skabe mentalt sunde unge, der reflekterer og handler!

Alt for mange unge kæmper med psykiske udfordringer såsom ensomhed, stress og angst. Vi vil gøre en forskel for unge ved at styrke deres mentale sundhed. Give dem bedre muligheder for at trives og mestre de udfordringer, de møder. Vi er drevet af at danne rum sammen med unge, hvor vi samskaber refleksioner og læring om mental sundhed, og her er undervisningssammenhængen en god arena. Vi tror på, at det at være et helt velfungerende menneske både handler om at have et sundt og handlekraftigt sind og en krop i balance, så det er udgangspunktet i vores arbejde.

Vi ser i den sammenhæng også helhedsorienteret på, hvad der skal til for at en ung trives. Vi styrker bl.a. de aktører, der danner de trivselsskabende rammer for de unge på skoler og uddannelsesinstitutioner, ligesom vi udvikler metoder og værktøjer, der kan skabe udvikling på de øvrige områder, der er afgørende for, at unge kan trives og modtage hjælp.

VI TILBYDER

Young-Education

Efteruddannelse for ungeaktører Read More

Young-Learners

Mental sundhed på skoleskemaet Read More

Young-Coorporation

Opbygning af netværk blandt ungeaktører Read More

Young-Creators

Unge skaber og styrker troen på egne kompetencer og muligheder Read More

Young-Sharing

Vidensdeling om mental sundhed for unge Read More

Young-Tools

Digitale værktøjer Read More

BAG OM Young-Minds

LIV GRO JENSEN Passion - Vanebryder - Rød tråd   Alt kan ske, når vi arbejder med unge. Elsker det. Vores arbejde gør en forskel. I første omgang i det små men tror på, at det også sætter gang i noget større