Young-Creators

Til jer, der gerne vil arbejde med unge, mental sundhed og entreprenørskab

En afgørende del af at være mental sund består i at have en tro på egen evne til at præstere, handle og udvikle. Det er bl.a. afgørende i forhold til ens evne til at lære nyt. Hvis man har en høj grad af tiltro til egne evner, går man til opgaver med krum hals, hvorimod hvis det modsatte er tilfældet, kan man betragte udfordringer som trusler. Mange unge er netop udfordrede på deres mentale sundhed og læring, fordi de ikke har tillid til egne kompetencer og ikke mindst evner til at se muligheder. I

Young-M!nds har vi udviklet Young-Creators, der på udviklende og legende vis styrker unges mentale sundhed og skaberevner. Young-Creators er en læringsproces for grupper af unge, hvor vi sammentænker temaet mental sundhed med feltet entreprenørskab. De unge skal udvikle produkter men også indirekte opnå viden om mental sundhed samt arbejde med tro på egen handlekompetence og deres evne til at se muligheder.

Hvad får de unge ud af det?

  • Viden om mental sundhed og støtte til at omsætte denne viden til praksis og produkter
  • Succesoplevelser i kraft af at de skaber noget, der kan få stor betydning for andre
  • Refleksion over egne selvbilleder i forhold til at skabe og udvikle
  • Styrket deres entreprenante kompetencer

Hvordan griber vi konkret processen an?

Young-Creators camp: Gennem 2,5 dages arbejde kommer de unge igennem alt fra idégenering, over samarbejde, til testning og færdigt projekt, der skal pitches for et panel. Som deltager bliver den unge opløftet over idérigdom, netværk og samarbejde samtidig med, at de bliver “tvunget” til at arbejde med noget meget konkret, der skal give mening for andre end dem selv.

Det konkrete produktmål skal ligge inden for temaet mental sundhed men kan være alt fra udvikling af spil/apps, aktiviteter,materialer, ideer til nye måder at arbejde på osv. Dette vil resultere i, at eleverne får erfaring med projektarbejde og entreprenørskab i en virkelighedsnær og meningsfuld kontekst, hvor de laver produkter, som på sigt kan anvendes af mange andre unge.

Hvordan arbejder vi med mental sundhed og entreprenørskab?

Vi arbejder med  baggrund i evidensbaseret viden om mental sundhed for unge og afprøvede undervisningsprogrammer. Derudover arbejder vi indenfor foretagsomhedspædagogikken med tankerne bag self-efficacy – troen på sig selv og egne præstationer i forskellige situationer – og med begrebet Serendipitet, der i denne sammenhæng grundlæggende handler om at træne den muskel, der evner at se guld, der ligger på vejen foran sig.

VI TILBYDER

Young-Education

Efteruddannelse for ungeaktører Read More

Young-Learners

Mental sundhed på skoleskemaet Read More

Young-Coorporation

Opbygning af netværk blandt ungeaktører Read More

Young-Creators

Unge skaber og styrker troen på egne kompetencer og muligheder Read More

Young-Sharing

Vidensdeling om mental sundhed for unge Read More

Young-Tools

Digitale værktøjer Read More

BAG OM Young-Minds

LIV GRO JENSEN Passion - Vanebryder - Rød tråd   Alt kan ske, når vi arbejder med unge. Elsker det. Vores arbejde gør en forskel. I første omgang i det små men tror på, at det også sætter gang i noget større