UDDANNELSER

Mental sundhed på skoleskemaet på uddannelsesinstitutioner

Nadja er 15 år. Hun er meget fokuseret på at klare sig godt i skolen og har mange venner. Alligevel bliver det sværere og sværere for hende at koncentrere sig og deltage i aktiviteter. Nadja har angst og har bl.a. svært ved at sove om natten pga angstanfald. Om dagen er hun urolig men prøver at opretholde et billede af, at hun er fattet og glad. Men det tærrer på hendes kræfter…

Møder I også piger som Nadja? Eller børn, der er ensomme, Eller piger som Sia, der er meget stressede. Og er I i tvivl om, hvordan I kan hjælpe her og nu i skolesammenhæng, og hvordan I kan forebygge, at andre får det svært?

Young-Leaners er et undervisningsprogram med det formål at styrke unges mentale sundhed. Mental sundhed er afgørende for, at mennesker i alle aldre har det godt, og for at de kan lære og udvikle sig. Mange undersøgelser viser, at flere og flere unge har udfordringer i forhold til deres mentale sundhed og dermed deres muligheder for at have en læringsrig hverdag. I denne sammenhæng spiller skolen en væsentlig rolle som trivselsskabende ramme. Young M!nds tilbyder undervisningsmoduler, der netop understøtter skolernes arbejde med at skabe sunde unge, der har forudsætningerne for at opnå læring.

Hvad siger de unge om undervisning i mental sundhed?

Det har givet mig en forståelse af, at vi har et fællesansvar for at alle har det godt i klassen. Jeg har lettere ved at se og forstå når nogle af mine klassekammerater ikke har det godt.” (Jonathan 17 år HTX)

”Mental sundhed er når jeg har overskud i min hverdag. Jeg synes jeg har fået en bedre forståelse af, hvordan jeg kan håndtere mine følelser når jeg føler mig presset.” (Caroline 19 år STX)

Hvad får I ud af det?

Resultaterne af undervisning og arbejdet med unges mentale sundhed er:

  • De unge opnår viden om og værktøjer til at styrke deres mentale sundhed
  • Den enkelte opnår refleksion og læring om egen mentale sundhed
  • Styrkede fællesskaber i klasserne
  • Lærerne får nærmere indsigt i, hvilke unge der er udfordrede på den mentale sundhed, og hvordan de kan handle på den information

Hvordan gør vi det?

Vi arbejder pædagogisk reflekteret med sundhedsfremme for unge. Vores undervisningsprogrammer er sammensat af evidensbaseret viden og metoder samt vores egne erfaringer fra års arbejde  med unges mentale sundhed. Vi giver korte oplæg, sætter digitale værktøjer i spil, skaber refleksion og igangsætter mental sundhedstræning. Vi inddrager skolebørnene og de unge aktivt i undervisningen og lader deres refleksioner, drømme og behov forme processerne.

Undervisningsprogrammerne er kort sagt sammensat af følgende:

Indsigt

Vi giver de unge viden om mental sundhed, så de har det grundlæggende fundament for at gennemskue og reagere hensigtsmæssigt på de påvirkninger og udfordringer, de møder.

Fællesskaber

Vi styrker de unges relationelle kompetencer med henblik på, at de kan indgå I sunde og inkluderende fællesskaber.

Aktion

Vi skaber læring og refleksion hos hver enkelt og giver konkrete værktøjer til at styrke egen mentale sundhed og handle på udfordringer.

Vi anbefaler:

  • At tilknyttede lærere deltager i undervisningen med henblik på at kunne inddrage den nyerhvervede viden og læring i den fremadrettede undervisning.
  • Sparring forinden og efter forløbet til lærere, pædagoger og ledelse.
  • At I anvender værktøjskassen udviklet af Young-M!nds med tools og konkrete vejledninger til, hvordan man kan arbejde med mental sundhed i hverdagen.
  • At I overvejer, om solo-træning i refleksions- og læringsværktøjer er relevant for nogle unge efterfølgende undervisningen.

VI TILBYDER

Young-Education

Efteruddannelse for ungeaktører Read More

Young-Learners

Mental sundhed på skoleskemaet Read More

Young-Coorporation

Opbygning af netværk blandt ungeaktører Read More

Young-Creators

Unge skaber og styrker troen på egne kompetencer og muligheder Read More

Young-Sharing

Vidensdeling om mental sundhed for unge Read More

Young-Tools

Digitale værktøjer Read More

BAG OM Young-Minds

LIV GRO JENSEN Passion - Vanebryder - Rød tråd   Alt kan ske, når vi arbejder med unge. Elsker det. Vores arbejde gør en forskel. I første omgang i det små men tror på, at det også sætter gang i noget større