REFERENCER

Norddjurs og Syddjurs

Fra 2014-2016 var Liv Gro Jensen projektleder for SATS-puljeprojektet “Mental sundhedsfremme for unge”, hvor vi implementerede undervisning for elever på produktions- og erhvervsskoler og styrkede netværksrelationerne blandt ungeaktører.

Vi udviklede desuden digitale løsninger inden for mental sundhed (fx hjemmeside, film og apps) i samarbejde med unge:

www.sundung.dk

Resultaterne fra projektet:

Eleverne oplever, at de har fået øget viden om mental sundhed og egne handlekompetencer

Lærerne har fået øget viden om mental sundhed og handlemuligheder

Styrket samarbejde mellem skoler og kommuner

Skolerne har (videre-)udviklet deres beredskabsplaner

Presse:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/undervisning-i-psykisk-sundhed-hjaelper-unge

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/mental-sundhed-paa-skemaet-faar-camilla-i-skole-paa-de-svaere-dage

https://www.syddjurs.dk/nyheder/sundungdk-nyt-ungesite-skal-styrke-unges-mentale-sundhed-paa-djursland

http://www.tv2østjylland.dk/node/52889

Andst Børnecenter

PLUScamp

VIA University College Ceresbyen

Vækstværket VIA Randers

Egå Ungdomshøjskole

VI TILBYDER

Young-Education

Efteruddannelse for ungeaktører Read More

Young-Learners

Mental sundhed på skoleskemaet Read More

Young-Coorporation

Opbygning af netværk blandt ungeaktører Read More

Young-Creators

Unge skaber og styrker troen på egne kompetencer og muligheder Read More

Young-Sharing

Vidensdeling om mental sundhed for unge Read More

Young-Tools

Digitale værktøjer Read More

BAG OM Young-Minds

LIV GRO JENSEN Passion - Vanebryder - Rød tråd   Alt kan ske, når vi arbejder med unge. Elsker det. Vores arbejde gør en forskel. I første omgang i det små men tror på, at det også sætter gang i noget større